Werkgever verplicht tot doorbetaling geschorste werknemer?

Volgens het geldende recht is de werkgever verplicht om aan een geschorste werknemer het loon door te betalen, ook wanneer het aan de werknemer zelf te wijten is dat hij niet meer op de werkvloer mag verschijnen.

In 2003 bepaalde de Hoge Raad (hoogste rechterlijke instantie, red.) in Van der Gulik/Vissers dat een schorsing binnen de risicosfeer van de werkgever ligt. Dit betekent dat de werkgever gewoon het loon door zal moeten betalen, ook wanneer het de werknemer is die zich heeft misdragen. Het is een rechtsregel die ingaat tegen het gangbare 'geen arbeid, geen loon', maar die wel al meer dan dertien jaar gevolgd wordt. Het Hof in ’s-Hertogenbosch oordeelde laatstelijk echter iets anders.

De werknemer in deze casus werkte al sinds 1992 bij een transportbedrijf als chauffeur. In juli 2014 komt er aan het licht dat dat het rijbewijs van werknemer in 2012 al is verlopen. Hij wordt daarom – een chauffeur zonder rijbewijs is immers onmogelijk – op 8 juli 2014 geschorst totdat hij zijn zaken op orde heeft en zijn werkzaamheden weer kan hervatten. Zijn loondoorbetaling wordt tevens gestopt. Om zijn rijbewijs te verlengen dient de werknemer op medische keuring te gaan. De aap komt uit de mouw: het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) concludeert dat er sprake is van alcoholmisbruik door de werknemer. Het rijbewijs kan daarom niet worden verlengd. Werknemer heeft daarna nog een bezwaarschrift bij het CBR ingediend, maar tevergeefs. De werknemer is en blijft geschorst zolang hij niet beschikt over een geldig rijbewijs.

Op 2 april 2015 vraagt de werknemer aan werkgever om een loondoorbetaling. Het transportbedrijf wijst dit verzoek af en vraagt aan de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer stelt een tegenverzoek in, namelijk loondoorbetaling vanaf 1 juli 2014. Niet geheel onverwacht beroept de werknemer zich op het eerder aangehaalde arrest van de Hoge Raad: volgens de hoofdregel dient een werkgever het loon door te betalen aan de werknemer tijdens een schorsing, óók wanneer dit binnen de schuld van de werknemer ligt. Toch ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst (per 1 oktober) met werkgever en wijst bovendien het verzoek tot loondoorbetaling af.

De werknemer laat het hier niet bij zitten en stelt hoger beroep in. Toch heeft werknemer ook hier geen geluk. Om recht te hebben op een loondoorbetaling, aldus het Hof, moet de werknemer bereid én beschikbaar zijn om de bedongen arbeid te verrichten. Het niet hebben van een geldig rijbewijs (een onmisbaar item voor een chauffeur) vanwege alcoholmisbruik is een omstandigheid die voor het risico van de werknemer en niet van de werkgever hoeft te komen. Doordat de werknemer geen geldig rijbewijs had, was hij letterlijk niet beschikbaar voor zijn bedongen arbeid. Dit was zo na de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, en dit was al zo tijdens de schorsing. Het arrest van de Hoge Raad is daarom niet van toepassing in dit geval en de werkgever hoeft geen loon door te betalen.