Werknemers met zieke kinderen: welke regels zijn er?

Voor werkgevers die werknemers met (jonge) kinderen in dienst hebben is het een bekende situatie: een werknemer die direct moet stoppen met werken om een ziek kind op te halen van de kinderopvang, of een werknemer die niet naar het werk kan komen omdat niemand anders het zieke kind kan opvangen. Wat zijn de rechten van de werknemer met een ziek kind? 

Calamiteitenverlof
Volgens de Wet arbeid en zorg  (WAZO) kan  een werknemer calamiteitenverlof opnemen in geval van een onvoorziene en dringende situatie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de bevalling van de partner van de werknemer, een spoedeisend doktersbezoek van (gezinsleden van) de werknemer, of in dit geval: een (adoptie- of pleeg)kind van de werknemer of van diens partner dat plotseling ziek is geworden en door niemand anders kan worden opgevangen. Het calamiteitenverlof duurt zo lang als nodig is om het probleem op te lossen. Dit kan een paar uren of een paar dagen zijn. De werknemer moet vooraf aan de werkgever melden dat hij calamiteitenverlof opneemt om het zieke kind op te vangen. Volgens de WAZO moet het loon tijdens dit verlof worden doorbetaald. 

Kortdurend zorgverlof
De werknemer die een korte...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar