Zeevarenden en werknemers gelijk beschermd

Vanaf 20 augustus 2013 krijgen zeevarenden dezelfde bescherming als werknemers onder het Arbeidsomstandighedenbesluit. De zeevarende wordt vanaf nu in het Arbobesluit gezien als werknemer en de scheepsbeheerder als werkgever.

Niet alle zeevarenden genoten dezelfde bescherming als werknemers die onder het Arbeidsomstandighedenbesluit vallen. De rechten van zeevarenden, de arbeidsbemiddeling en de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart werd voorheen geregeld door het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (MAV). Met ingang van 20 augustus is het MAV overgenomen in de Nederlandse wetgeving. Door de implementatie van dit verdrag zijn nu tal van zaken voor zeevarenden geregeld. Dit betreft onderwerpen als ziekteverzuim, geneeskundige behandeling, loon, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, etcetera.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar