Gevaarlijke stoffen en de Arbowetgeving

Uit het onderzoeksrapport ‘Staat van arbeidsveiligheid 2018’ van de Inspectie SZW blijkt onder meer dat werkgevers te weinig doen om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Minstens 57.000 mensen werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, zonder dat dat risico voldoende wordt beperkt. Veel beroepsziekten met dodelijke afloop worden veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen; voor het overgrote deel door asbest, lasrook en kwartsstof.

Word abonnee of log in om de gehele pagina te kunnen bekijken.