Aanpassing certificatie-eisen voor opsporing conventionele explosieven

Explosievencertificatie-eisen

Op 1 juni 2012 is het procescertificaat opsporen conventionele explosieven (OCE) in werking getreden. In 2013 heeft het Centraal College van Deskundige (CCvD-OCE) van de Stichting Certificatie Vuurwerk en Explosieven (SCVE) het Werkveldspecifieke Certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) geëvalueerd. Het werkveld is tevens in de gelegenheid gesteld om verbeteringen voor te stellen.

Uit een evaluatie van de certificatieregeling die in 2012 is ingevoerd, is gebleken dat diverse aanpassingen nodig zijn ter verduidelijking en aanpassing van de terminologie naar de huidige vormen van detectie en technische kennis. Het bleek dat onvoldoende duidelijk was wat een opsporingsbedrijf is, namelijk een organisatie die gecertificeerd is volgens deelgebied A in het certificatieschema, en wie de eindverantwoordelijkheid heeft tijdens het opsporen. Deelgebied B bevat de eisen aan de technische ondersteuning bij de werkzaamheden. Het verschil tussen Deelgebied A en Deelgebied B komt beter tot uitdrukking door het civieltechnisch opsporingsproces te vervangen door civieltechnische ondersteuning.

De eisen aan de voorziening voor het tijdelijk...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar