Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet

Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet

Er is een geheel vernieuwde Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet opgenomen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige aanwijzing zijn: 

Deze aanwijzing betreft de handhaving van zowel de Arbowet als de Atw. Deze wetten bestrijken het domein veilige arbeidsomstandigheden.

De aanwijzing relateert de inzet van strafrechtelijke middelen bij de strafrechtelijk te handhaven overtredingen van de Arbowet bij ernstige arbeidsongevallen niet meer alleen aan de ernst van de gevolgen (dodelijke afloop) maar mede aan het (verwijtbare) gedrag van de overtreder.

De afhandeling van strafrechtelijke onderzoeken naar strafbare feiten uit de Arbowet en de Atw is per 1 januari 2017 bij het Functioneel Parket belegd. In verband hiermee zijn de voorschriften over de relatieve bevoegdheid geschrapt.

De aanwijzing is ontdaan van voorschriften die niet specifiek gelden voor handhaving van de Arbowet en de Atw (‘voorwaardelijke veroordeling’).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar