Algehele controle lijsten met kankerverwekkende stoffen en processen

Algehele controle lijsten met kankerverwekkende stoffen en processen

Twee maal per jaar publiceert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de bijgewerkte lijsten met kankerverwekkende stoffen en processen, met voor de voortplanting giftige stoffen, en met mutagene stoffen. Voor deze editie heeft een algehele controle plaatsgevonden. Waar nodig zijn correcties aangebracht in de stofnamen, de nummers en de classificaties.

Voor de classificatie worden hydraten van een stof en de watervrije (anhydraten) stof als dezelfde stof beschouwd. In de lijsten zijn daarom alleen anhydraten opgenomen, uitzonderingen daargelaten. De lijsten bevatten meerdere groepen stoffen waarvan een aantal individuele stoffen met bijbehorende CAS-nummers worden vermeld. De voorbeelden zijn waar mogelijk gebaseerd op stoffen geregistreerd onder REACH of stoffen die volgens ECHA onderdeel zijn van de betreffende groep.

Er zijn geen nieuwe stoffen bijgekomen, wel zijn enkele stoffen samengevoegd of verwijderd:

  • natriumdichromaat dihydraat (CAS-nr. 7789-12-0) – samengevoegd met het anhydraat;
  • furazolidon (CAS-nr. 67-45-8) – deze stof is een genotoxische carcinogeen volgens de WHO, maar is verwijderd omdat deze niet voldoet aan de formele eisen voor opname in de SZW CMR-lijst omdat er geen advies is van de Gezondheidsraad en de stof niet is opgenomen in Annex VI van CLP.
  • nikkel(II)acetaat tetrahydraat – samengevoegd met het anhydraat.

De SZW-lijsten zijn in de Arbowetweter opgenomen als bijlage 1, 2 en 3 bij het Arbobesluit.