Ambtenaren ILT controleren ook arbo in de binnenvaart

Toezicht op naleving
Ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport verrichten al controles op binnenvaartschepen, maar waren vooralsnog niet aangewezen om tevens toezicht te houden op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. De overige wijzigingen van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren zijn technisch van aard en zien met name toe op het aanpassen van verouderde terminologie (Stcrt. 2013, 32749).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar