Arbobesluit: wettelijk verplichte persoonsregistratie

wettelijk verplichte persoonsregistratie

Aan het Arbeidsomstandighedenbesluit is een nieuwe afdeling 1B toegevoegd, waarin de algemene voorschriften voor het nieuwe systeem van wettelijk verplichte persoonsregistratie wordt ingevoerd (artikelen 1.5j tot en met 1.5p). In artikel 1.5j zijn alle beroepen genoemd die onder een persoonsregistratie verplichting zullen gaan vallen. Dit betreft de gasdeskundige tankschepen, werknemers die met explosieve stoffen, professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik werken, ontplofbare oorlogsresten opsporen, of torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines bedienen. Voor de bedieners van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines zal de registratieverplichting al op 1 januari 2020 in werking treden, voor de andere beroepen zal dat op later moment het geval worden.

De registratieverplichtingen komen in nagenoeg alle gevallen in de plaats van de eerder bestaande certificatieverplichtingen. Voor de meeste van deze beroepen geldt dat het om kleine aantallen beroepsbeoefenaren gaat. Bij certificatie moeten de hoge overheadkosten terugverdiend worden met kleine aantallen certificaten. Dat bleek steeds moeilijker haalbaar. Bij verplichte registratie...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar