Arbowet: toezenden rapport

toevoeging Arbeidsomstandighedenwet

Met ingang van 1 januari 2020 is aan het vijfde lid artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet toegevoegd dat de toezichthouder zijn rapport over een arbeidsongeval voortaan ook moet toezenden aan een bij het ongeval betrokken persoon of personen.