Beleidsregel Arbocatalogi vervangen

Vervangen

Reden hiervoor was dat het voor het beter laten verlopen van het proces rond de aanbieding, toetsing en het hanteren van de arbocatalogi bij de handhaving noodzakelijk werd geacht om de beleidsregel opnieuw te formuleren en vormvereisten en enkele nieuwe bepalingen op te nemen. Hiervoor is ook een nieuwe, integrale toelichting geschreven, waardoor meer duidelijkheid wordt geboden. Met name ten aanzien van de criteria die de minister, in casu de Inspectie SZW, hanteert bij het toetsen van een arbocatalogus, alsmede ten aanzien van de rol die een arbocatalogus speelt bij de handhaving. Tevens is de bijlage bij de beleidsregel geactualiseerd, waarin de positief getoetste arbocatalogi zijn opgenomen.

De nieuwe regeling is opgenomen in de rubriek ‘Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving’.