Beleidsregel arbocatalogi in 2014 driemaal aangepast

Voor vier sectoren zijn voor het eerst arbocatalogi van kracht geworden:

 • Fabrikanten van industriële gassen
 • Kappers
 • Meubelsector
 • Reisbranche

Voor 27 sectoren zijn er aanvullingen of deelcatalogi toegevoegd aan bestaande arbocatalogi:

 • Aardappelen, groente en fruit, groothandel
 • Betonproductenindustrie
 • Bos en Natuur
 • Caravan- camper- en aanhangerbedrijven
 • Carrosserie
 • Crematoria
 • Graanbe- en verwerkende industrie
 • Installatie en isolatie
 • Mechanisch loonwerk
 • Metaalbewerking en metalektro
 • Meubelindustrie
 • Netwerkbedrijven energiesector
 • Onderwijs, primair
 • Onderwijs, voortgezet
 • Orgelbouwers
 • Overdrukwerk
 • Paardenhouderij
 • Papier en karton
 • Personenauto- en bedrijfsautobedrijven
 • Platte daken
 • Pluimveeverwerkende industrie
 • Provincies
 • Reisbranche
 • Tank- en wasstations
 • Universitaire Medische Centra
 • Waterschappen
 • Ziekenhuizen algemene en categorale

Een actualisering van getoetste arbocatalogi  vond plaats voor de sectoren:

 • Schoonmaak- en glazenwassersbranche
 • Productie- en leveringsbedrijven energiesector (waaronder windenergiebedrijven)

Nieuwe- en deelarbocatalogi zijn door de Inspectie SZW marginaal getoetst en voldoen voor de daarin vermelde risico’s. De nieuwe deelcatalogi zijn gecombineerd met de deelcatalogi die reeds eerder waren getoetst en gepubliceerd.