Boetes voor ontbreken RI&E én plan van aanpak

Geld

De Inspectie SZW mocht tot voor kort bij een onvolledige RI&E alleen een eis stellen of een waarschuwing geven. Om te voorkomen dat bedrijven pas aan de slag gaan wanneer ze een waarschuwing krijgen, zijn de straffen voor overtreding van de Arbowet vanaf nu strenger. Het ontbreken van een plan van aanpak kan leiden tot een boete van maximaal 3000 euro. 

De RI&E van een bedrijf moet up-to-date zijn. Na gemiddeld drie jaar is een RI&E in veel gevallen niet meer actueel. De komst van de AVG heeft ook gevolgen voor de RI&E. Ook is het belangrijk dat het hele bedrijf op de hoogte is van de aanwezigheid van een RI&E en niet alleen de preventiemedewerker.


Bron: Staatscourant