Certificatie arbokerndeskundigen RI&E

Certificatie arbokerndeskundigen RI&E

Om de kwaliteit van arbokerndeskundigen die de RI&E van bedrijven beoordelen, treedt per 1 juli 2022 een nieuw certificatieschema in werking.

Het nieuwe schema komt in de plaats van de certificatieschema’s voor arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen. Een vergelijking tussen de inhoud van de oude schema’s en het nieuwe schema is niet goed mogelijk, omdat het nieuwe certificatieschema vanaf de basis nieuw is opgezet. 

Meer lezen? Kijk op Werk & Veiligheid.nl.