Eisen dienstverband kerndeskundigen aangepast

Per 1 april was het minimale dienstverband van de kerndeskundigen bij een arbodienst vier uur per week. Het betreft de bedrijfsarts, veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. De nieuwe eisen die per 1 augustus 2013 in zijn gegaan, houden in dat de bedrijfsarts minimaal twintig uur per week in dienst moet zijn en de overige drie kerndeskundigen elk minimaal veertig uur per jaar. Verder zal de verplichting om aan het multidisciplinair overleg deel te nemen, gelden voor alle kerndeskundigen die in dienst van de arbodienst zijn, zodat er een betere communicatie is gewaarborgd.