Geldigheidsduur persoonscertificatie gelijkgetrokken

Vanaf nu geldt dat deze certificaten van vakbekwaamheid eenzelfde geldigheidsduur hebben als een ‘regulier’ certificaat (dat wil zeggen van een van oorsprong Nederlandse dienstverrichter) en dat deze certificaten onder dezelfde condities als ‘reguliere’ certificaten worden uitgegeven. Met zo’n certificaat van vakbekwaamheid wordt dus een gelijke toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt bereikt als met een ‘regulier’ certificaat.

De Europese dienstenrichtlijn en de Europese richtlijn verplichten lidstaten ertoe vrij verkeer van diensten mogelijk te maken. Het is vrij ingewikkeld gebleken om het Nederlandse systeem van persoonscertificatie met deze richtlijnen in overeenstemming te brengen. Vanwege het complexe karakter van de regelgeving wordt in dit artikel uitgebreid uitleg gegeven.

Opbouw regelgeving
Op grond van artikel 20 van de Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 1.5a tot en met 1.5i van het Arbeidsomstandighedenbesluit, gelden algemene regels met betrekking tot certificaten. Voor bepaalde beroepen zijn in het Arbeidsomstandighedenbesluit bepalingen opgenomen, op grond waarvan in de Arbeidsomstandighedenregeling en de bijlagen daarvan, certificatieschema’s zijn...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar