Gewijzigde certificatie- en keuringsvoorschriften in de arbeidsomstandighedenregeling

De wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenregeling hebben betrekking op de volgende zes onderwerpen die hieronder nader worden toegelicht:

  1. de actualisering van bijlagen in verband met een aantal NEN-normen;
  2. aanpassing van de bijlagen die betrekking hebben op (kraan)machinisten;
  3. toevoegen van een bijlage in verband met de opname van het persoonscertificaat springmeester;
  4. tijdelijke regeling werkveld vuurwerk;
  5. aanpassing van de bijlage die betrekking heeft op de duikerarts;
  6. aanpassing van twee bijlagen in verband met asbest en adembescherming.

Daarnaast worden een aantal Warenwetregelingen aangepast in verband met de actualisering van  NEN-normen.

Tevens is de Warenwetregeling containers aangepast in verband met een recente wijziging van de Internationale overeenkomst voor veilige containers en is de reikwijdte van de Warenwetregeling drukapparatuur uitgebreid tot de mobiele kelderbierinstallatie.

Tot slot wordt de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 aangepast in verband met de jaarlijkse indexering van aan het stralingspaspoort verbonden administratieve kosten.

Toelichting

1.Aanpassing NEN-normen

Een aantal NEN-normen die zijn opgenomen in...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar