Grenswaarden voor asbest gaan omlaag

Op dit moment geldt voor alle asbestvezels dezelfde grenswaarde van 10.000 vezels per kubieke meter. In 2010 bracht de Gezondheidsraad een advies uit waaruit bleek dat de gezondheidsrisico’s van kankerverwekkende asbestvezels ernstiger waren dan voorheen werd aangenomen. Bovendien bleek dat de risico’s niet voor alle asbestvezels hetzelfde zijn. De overheid heeft besloten de nieuwe lagere advieswaarden van de Gezondheidsraad over te nemen. Op 1 juli 2014 gaat de grenswaarde voor chrysotiel  omlaag van 10.000 naar 2.000 vezels per kubieke meter (berekend over een blootstellingsduur van 8 uur per dag).  Voor amfibole asbestvezels blijft de grenswaarde vooralsnog 10.000 vezels per kubieke meter. Voor deze vezels gaat de grenswaarde waarschijnlijk per 1 januari 2015 omlaag naar 300 vezels per kubieke meter. De gevolgen voor de praktijk zijn beperkt zo lang het gaat om het verwijderen van materialen waar witte asbest in zit. Indien het gaat om asbestsaneringen waarbij amfibole asbestvezels voorkomen, zijn ingrijpende aanpassingen nodig. Om die reden wordt de verlaging van de grenswaarde voor deze asbestvezels later doorgevoerd. Tot de amfibole asbestvezels worden actinoliet, amosiet...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar