Grenswaarden azijnzuur, calciumdihydroxide, picrinezuur en kresol terug in Arboregeling

Dit besluit is ingegeven door het standpunt van SZW dat in EU-richtlijnen vermelde grenswaarden in bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling opgenomen horen te worden (als wettelijke grenswaarde).

De stoffen azijnzuur, calciumdihydroxide, picrinezuur en kresol waren in het verleden opgenomen in de nationale MAC-lijst (maximaal aanvaarde concentratie). Medio 2005 werden azijnzuur, calciumdihydroxide en picrinezuur van de lijst gehaald. Kresol werd van de lijst gehaald bij de herziening van het stelsel van (wettelijke) grenswaarden per januari 2007. Daarmee werden grenswaarden primair de verantwoordelijkheid van de werkgever. De meeste bedrijven zullen hun maatregelen ook na die tijd nog gebaseerd hebben op deze grenswaarden, waardoor de praktische consequenties voor bedrijven verwaarloosbaar geacht worden.

Overgangstermijn
Tot 1 oktober 2014 was er sprak van een overgangstermijn. Feitelijk moeten werkgevers al een private grenswaarde voor deze stoffen hebben afgeleid, waarbij het bestaan van de indicatieve lijst van de EU een rol moet spelen. Het gaat hier dus niet om volledig nieuwe grenswaarden.

De publicatie in de Staatscourant vindt u hier.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar