Inspectie SZW neemt taken ministerie over

Door het ministerie van SZW zijn in de arbeidsomstandighedenregeling en diverse warenwetregelingen diverse verplichtingen opgenomen voor het hebben van een certificaat of een type- of gebruikskeuring. Denk bijvoorbeeld aan asbestverwijderaars, arbodiensten, duikers, drukvaten, liften, etc. Alleen dan mag iemand bepaalde werkzaamheden uitvoeren of een apparaat gebruiken. Deze certificaten of keuringen mogen alleen geleverd worden door zogenaamde certificerings- en/of keuringsinstellingen die voor zo’n taak door de minister zijn aangewezen. 

Indien deze instellingen niet voldoen aan de gestelde eisen, zoals kan blijken uit de audits door de Raad voor Accreditatie of onderzoek van de Inspectie SZW, kan de minister maatregelen opleggen, zoals het schorsen of intrekken van de aanwijzing. Meer informatie over de systematiek van certificatie is te vinden op arboportaal.nl.

De Inspectie SZW heeft deze taken sinds februari 2014 overgenomen van de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW, met uitzondering van die taak voor de werkvelden springmeester, schietmeester en gasdeskundige tankschepen. De reden voor de uitzondering is dat voor deze werkvelden de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar