Nieuw: Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Gevaarlijke stoffen

Als een werknemer ziek wordt door zijn werk, bijvoorbeeld door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, dan heeft hij in principe recht op een schadevergoeding van de werkgever. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig om zo’n schadevergoeding op de werkgever te verhalen. Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om voor enkele beroepsziekten een eenmalige tegemoetkoming aan te vragen. 

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten 

Op 1 januari 2023 is de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) ingevoerd. (Ex-)werknemers met een beroepsziekte als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van € 22.839 netto. De eenmalige uitkering is voor alle gedupeerden gelijk en wordt fiscaal hetzelfde behandeld als smartengeld en is dus belasting- en premievrij.

Waarom niet via de weg van werkgeversaansprakelijkheid?

Wanneer een werknemer een schadevergoeding claimt op basis van een beroepsziekte, zal hij moeten bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de werkzaamheden en de ziekte. Dat blijkt in de praktijk nog weleens lastig. In het geval van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals asbest...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar