Nieuwe persoonscertificatieschema’s medewerkers asbestverwijderingsbedrijven

Asbest

In aansluiting op het nieuwe Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering is – eveneens per 1 april 2019 – het nieuwe Certificatieschema voor de Persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 en DTA van kracht geworden.

Het nieuwe certificatieschema vervangt twee bijlagen bij de Arbeidsomstandighedenregeling:

het Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), bijlage XIIIc behorend bij artikel 4.27;

het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificerende instellingen voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en Deskundig Asbestverwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2), bijlage XIIIf behorend bij artikel 4.28.

De formuleringen zijn in het nieuwe schema her en der aangescherpt en de risicoprofielen en competenties van de DAV-1, DAV-2 en DTA zijn zorgvuldiger beschreven, maar inhoudelijk zijn er ten opzichte van de oude bijlagen geen ingrijpende veranderingen in de eisen waaraan de te certificeren medewerkers moeten voldoen.

In de Arboregeling wordt in het vervolg in de artikelen 4...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar