Nieuwe beleidsregel openbaarmaking gegevens asbestovertredingen

In de brief van 21 februari 2014 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer is aangegeven dat voor de openbaarmaking van inspectiegegevens van de Inspectie SZW een gefaseerde benadering wordt gekozen. Deze beleidsregel , op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is de eerste stap hierin. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie van het Onderwijs zijn al eerder overgegaan tot het publiceren van naam en toenaam van ondertoezichtgestelden.  Later dit jaar zal de Inspectie SZW eenzelfde stap zetten bij het BRZO-toezicht (besluit risico’s zware ongevallen).

De beleidsregel is vier weken na de publicatie in de Staatcourant in werking getreden, dus op 15 augustus. Met het oog op de doorlooptijd tussen het constateren van een overtreding en het vaststellen van de boete, wordt de openbaarmaking van de eerste overtredingen in het najaar op de website van de Inspectie SZW verwacht.

Welke gegevens worden openbaar gemaakt?
In artikel 3 van de beleidsregel en de bijbehorende toelichting valt te lezen welke gegevens over zware en ernstige asbestovertredingen openbaar worden gemaakt:

  1. De naam en vestigingsplaats...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar