Nieuwe meetvoorschriften asbestverwijdering

In de NEN 2990:2012 zijn een aantal normelementen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de nieuwe asbestgrenswaarden en de meetmethoden hiervoor bij de eindcontrole na asbestverwijdering. De eindcontrole heeft tot doel te bekijken of de asbestsanering voldoende effectief is geweest. De oude NEN 2990:2015 moest aangepast worden nadat in 2010 uit onderzoek van de Gezondheidsraad bleek dat asbest gevaarlijker is dan eerder werd gedacht.

Onderscheid tussen beperkt en hoog risico
In de nieuwe NEN 2990:2012 wordt onderscheid gemaakt tussen een beperkt-risico-sanering en een hoog-risico-sanering, gebaseerd op de nieuwe toetsingswaarden. Voor een hoog-risico-sanering geldt dat de visuele inspectie wordt aangevuld met het nemen van kleefmonsters. Hierdoor worden ook de fijne vezels, die niet met het blote oog zichtbaar zijn, gedetecteerd. De eindmeting vindt vervolgens plaats met scanning via elektronenmicroscopie (SEM/RMA) waardoor ook lagere concentratieniveaus kunnen worden gemeten. De eindcontrole na een beperkt-risico-sanering bestaat uit een visuele inspectie gevolgd door een eindmeting met fase-contrast lichtmicroscopie (FCM). De toetsingscriteria voor eindcontroles zijn...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar