Nieuwe norm voor veiligheidstekens

De NEN-norm 3011:2015, die de eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes regelt, is gewijzigd per 1 maart 2015.

De nieuwe norm vervangt zowel de voorgaande versie uit 2004, inclusief correctiebladen, als de norm ‘Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden’. De norm geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes om ongevallen te voorkomen en brand te bestrijden. Daarnaast geeft de norm informatie over evacuatie en de gevaren voor de gezondheid bij noodgevallen.

Internationaal

Omdat er nog gewerkt wordt aan een internationale norm met veiligheidstekens, bevat NEN 3011:2015 alleen de symbolen die niet in de internationale norm voorkomen (NEN-EN-ISO 7010). Voor de overige symbolen verwijst de nieuwe versie naar de meest actuele versie van de internationale norm, inclusief aanvullingsbladen.