Nieuwe regels erkenning EU-beroepskwalificaties van gereglementeerde beroepen

EU beroepskwalificatie

De Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie heeft Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties gewijzigd. Deze richtlijn is in Nederland onder meer geïmplementeerd door aanpassing van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties in januari dit jaar. Verder heeft dit geleid tot aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit op 11 oktober 2016 en een aanpassing van de arbeidsomstandighedenregeling op 4 oktober 2016. Daarmee is Nederland ruim een half jaar te laat geweest met de implementatie. Bij deze wijzigingen is tevens rekening gehouden met de ingevoerde verplichtingen voor de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt op grond van Verordening (EU) nr. 1024/2012  («de IMI-verordening»). Daarnaast bevatten de wijzigingen in de nationale regelgeving tevens bepalingen in verband met de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/983 van de Commissie van 24 juni 2015 betreffende de procedure voor de afgifte van de Europese beroepskaart en de toepassing van het waarschuwingsmechanisme overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Hiermee zijn aan de nationale...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar