Offshore olie- en gasactiviteiten: regels toegevoegd aan Arbeidsomstandighedenbesluit

Veiligheid offshore werkwet

De richtlijn 2013/30/EU is alleen van toepassing op het grondgebied van Nederland in Europa, waaronder begrepen de Nederlandse exclusieve economische zone, en heeft geen gevolgen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De richtlijn is op 19 juli 2016 door een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in werking getreden. In samenhang daarmee is ook de Mijnbouwwet en het daarop gebaseerde Mijnbouwbesluit (algemene kader, openbare veiligheid en milieu) aangepast. De aanleiding voor de richtlijn was het zeer ernstige ongeluk dat zich op 20 april 2010 in de Golf van Mexico voordeed bij een boring naar olie. Door een ongecontroleerde ontsnapping van olie en gas, ontstond er een explosie op het platform. Er vielen elf doden en over een periode van drie maanden stroomden er miljoenen liters olie in zee. De schade voor het milieu, de visserij en de kusteconomieën was zeer groot. Voor de Europese Commissie was deze ramp aanleiding een richtlijn voor te stellen waarin verplichtingen zijn opgenomen op het gebied van risicobeheer en voorbereiding op noodsituaties bij de opsporing en winning van olie en gas op zee. De richtlijn heeft tot doel de kans op zware ongevallen met betrekking tot...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar