Richtlijn en Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet in werking

Richtlijn handhaving Arbeidsomstandighedenwet
De richtlijn geeft aan volgens welke criteria en maatstaven het Openbaar Ministerie, bij ernstige overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, strafvordering toepast.

Transacties
Er kunnen zich situaties voordoen waarin – ondanks het advies ‘dagvaarden’ in deze richtlijn – de voorkeur moet worden gegeven aan een OM-strafbeschikking (of, tot moment van vervallen van artikel 74 Wetboek van Strafrecht, een transactie aanbieden). Een transactie aanbieden is alleen mogelijk wanneer sprake is van een misdrijf (opzettelijke gedraging) in de zin van de Wet op de economische delicten (Wed). De officier van justitie kan geen transactie aanbieden als sprake is van een overtreding:  veel Wed-delicten zijn overtredingen, zie verder onder het kopje sancties.

Het aanbieden van een OM-strafbeschikking of een transactie kan bijvoorbeeld de voorkeur genieten indien het bedrijf verdere strafvervolging wil voorkomen en daarbij onomstotelijk duidelijk maakt dat de veiligheid in het bedrijf verbeterd is, alsmede dat voor uitkering aan slachtoffers of nabestaanden is of zal worden zorg gedragen. Deze mogelijkheid kan worden geboden als een herhaling...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar