Rijbewijsplicht voor jeugdigen in trekker op openbare weg

Artikel 9.36 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vervallen. Dit artikel bevatte de plicht dat indien jeugdige werknemers arbeid verrichten die eruit bestaat dat zij een trekker besturen op de openbare weg, dat slechts mochten doen als zij in het bezit waren van een trekkercertificaat.

In de praktijk bleek dat er vaak ongelukken plaatsvonden met trekkers.

Met het besluit van 31 maart 2015 waarmee het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 is aangepast, is de verplichting ingevoerd dat jeugdigen die een trekker op de openbare besturen dienen te beschikken over een T-rijbewijs. Deze verplichting geldt overigens niet alleen voor jeugdigen.

De wijzigingen zijn op 1 juli 2015 in werking getreden.