Sanctiebeleid BRZO 1999 aangescherpt

Voor het mede op de Arbowet gebaseerde Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO 1999) is voor het eerst bestuursrechtelijke handhaving mogelijk, naast toepassing van het strafrecht. Daarnaast kan nu bij elke overtreding een last onder dwangsom worden opgelegd. De nadere voorschriften inzake zware ongevallen en de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn echter van deze uitbreiding uitgezonderd en blijven strafrechtelijk gehandhaafd.

De aanscherping van het sanctie- en handhavingsbeleid bestaat uit de volgende acht hoofdpunten.

1. Twee categorieën bestuurlijke boetes 
Bij overtredingen, die als overige overtredingen (OO) zijn aangegeven, wordt eerst een waarschuwing gegeven of een eis gesteld. Bij overtredingen, die als overtreding met directe boete (ODB) zijn aangegeven, zal bij eerste constatering direct een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Bij recidive wordt de boete verdubbeld en bij herhaalde recidive verdrievoudigd. De nieuwe ‘Beleidsregel boeteoplegging BRZO 1999’ bevat de regels over de wijze waarop de bestuurlijke boete wordt berekend.

2. Geen boete voor werknemers
Voor overtredingen van het BRZO 1999 wordt geen boete aan werknemers...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar