SZW-lijsten

SZW-lijsten

De nieuwe lijsten zijn op 1 juli in de Staatscourant gepubliceerd. Dit zijn de wijzigingen per 1 juli: 

  • In de Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (bijlage 1 bij het Arbobesluit) is een tiental stoffen toegevoegd of gewijzigd.
  • De Lijst kankerverwekkende stoffen en processen (bijlage 2 bij het Arbobesluit) is uitgebreid met een proces (emissies van ijzer- en staalgieten) en een stof (kobalt).
  • De Lijst van mutagene stoffen (bijlage 3 bij het Arbobesluit) is niet gewijzigd.

De door SZW gepubliceerde wijzigingen van juli 2020 zijn in de lijst verwerkt.