Toelichting op nieuwe Arbowet: een grotere rol voor de ondernemingsraad

Instemmingsrecht OR

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden, samen met een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. We schreven hier al eerder over. Momenteel geldt er een overgangsperiode, wat betekent dat de inspectie SZW pas vanaf 1 juli 2018 sanctionerend gaat optreden wanneer u als werkgever niet conform de nieuwe wetgeving handelt. De ondernemingsraad (OR) krijgt binnen de nieuwe Arbowet een aanzienlijk grotere rol toebedeeld. Welke rechten dit precies zijn en waar u als werkgever op moet letten, vindt u hier op een rijtje. 

Het doel van de vernieuwde Arbowet is dat werknemers (in de praktijk is dit de OR of de personeelsvertegenwoordiging) meer betrokken zullen zijn bij arbodienstverlening. Zo krijgt de OR op een groot aantal onderwerpen een instemmingsrecht en krijgt zij bovendien de mogelijkheid om nauw samen te werken met verschillende partijen.

Medezeggenschap, hoe zat het ook alweer?
Over sommige zaken heeft de OR een instemmingsrecht op grond van artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Op grond van artikel 27 lid 1 sub d WOR heeft de OR een instemmingsrecht met betrekking tot (beleid over) arbeidsomstandigheden. Dit betekent dat de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar