Uitbreiding bevoegdheden machinisten mobiele (toren)kranen

De verruiming van de bevoegdheden voor de certificaathouder machinist mobiele torenkraan en de machinist mobiele kraan ligt voor de hand. De eisen voor het persoonscertificaat machinist mobiele torenkraan zijn namelijk zwaarder dan de eisen voor het persoonscertificaat machinist torenkraan. Dat geldt ook voor het persoonscertificaat machinist mobiele kraan, waarvoor de eisen zwaarder zijn dan voor de bediening van de grondverzetmachine, autolaadkraan of verreiker. De teksten van artikel 7.7 van de Arbeidsomstandighedenregeling zijn hierop aangepast.

Overige technische wijzigingen
De Arbeidsomstandighedenregeling bevat diverse artikelen die verwijzen naar certificatieschema’s die als bijlage bij de regeling zijn opgenomen. Veel van die verwijzingen bevatten jaartallen en versienummers. Dat is onhandig, want bij een wijziging van de bijlage moet dan telkens ook de verwijzing in het artikel worden aangepast. De verwijzingen naar de bijlagen voor machinisten (o.a. kraanmachinisten) en diverse bijlagen rond asbestverwijdering en -inventarisatie zijn daarom nu ontdaan van jaartallen en versienummers. Voorts zijn in bijlage XIIIa (procescertificaat asbestinventarisatie) van de Arbeidsomstandighedenregeling kleine aanpassingen doorgevoerd, waaronder het verwijderen van enkele informatiebijlagen.