Werken met explosieve stoffen

Werken met explosieve stoffen

Nieuwe certificatievoorschriften in Arbobesluit voor bedrijven die ontplofbare oorlogsresten opsporen en registratie eisen aan personen die met explosieven werken of als deskundige ontplofbare oorlogsresten opsporen.

Met ingang van 1 januari 2021 is artikel 4.8 herzien dat voorschriften bevat voor het werken met explosieve stoffen. Personen die met deze stoffen werken moeten met ingang van dit jaar beschikken over een geldige registratie in het register Veilig Werken Met Explosieve Stoffen (VWMES). Daarnaast is ook artikel 4.10 herzien en heeft een andere titel gekregen. Er is niet langer sprake van opsporing van conventionele explosieven, maar van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Bedrijven die deze activiteiten willen verrichten moeten beschikken over een certificaat waarvoor nieuwe eisen gelden.

Arboregeling: Register veilig werken met explosieve stoffen en certificatieschema ontplofbare oorlogsresten

Op basis van de hierboven genoemde wijziging in het Arbobesluit is artikel 4.16 geheel vernieuwd. In dit artikel worden alle deskundigheidsniveaus benoemd waarvoor een registratieverplichting geldt indien met explosieve stoffen wordt gewerkt of die betrokken zijn bij...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar