Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling

  1. toegang tot itembanken met examenvragen;
  2. zogeheten dubbele certificaten bij asbestverwijdering, en
  3. technische wijzigingen.

De Arbeidsomstandighedenregeling wordt op 3 drie punten gewijzigd:

1. Itembanken
In de Arbeidsomstandighedenregeling zijn in de schema’s voor persoonscertificaten eisen opgenomen over het examen dat een aanvrager van een certificaat moet afleggen. Veel certificatieschema’s voor persoonscertificaten voorzien in een zogenoemde itembank waarin de examenvragen worden opgenomen. Het is wenselijk dat de certificerende instellingen in het kader van de door hen af te nemen examens gebruik maken van deze centrale itembanken. Dat is in het belang van de kwaliteit van de examens.

Er zitten verschillen in de wijze waarop bij de verschillende persoonscertificaten wordt omgegaan met de itembanken. Die verschillen hebben betrekking op de wijze waarop en door wie de itembank wordt beheerd en wat er in de itembanken wordt opgeslagen. De onderhevige wijziging laat die verschillen in stand.

Een certificerende instelling wordt in het kader van zijn aanwijzing als certificerende instelling op grond van artikel 1.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit beoordeeld door de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar