Wijziging Arbobesluit: werkbakken en werkplatforms

Wijziging Arbobesluit: werkbakken en werkplatforms

Per 1 juli 2020 is artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Het gaat niet alleen om tekstuele wijzigingen, maar ook de voorwaarden voor de inzet en het gebruik van werkbakken en werkplatforms zijn op de schop gegaan. Het doel van de wijziging is om het – oneigenlijke – gebruik van werkbakken aan hijswerktuigen als (personen)vervoersmiddel terug te dringen, alsmede de – eigenlijke – inzet ervan voor werkdoeleinden onder strenge(re) voorwaarden toe te staan. Alles met het oog op de veiligheid van werknemers.

Net als onder artikel 7.23d (oud) is het uitgangspunt dat het hijsen/heffen van werknemers uitsluitend is toegestaan met behulp van speciaal daarvoor bestemde arbeidsmiddelen (artikel 7.18 Arbobesluit). Omdat een hijswerktuig in de regel enkel geschikt voor het verplaatsen van goederen, is het slechts onder strikte voorwaarden toegestaan om vanuit een werkbak of werkplatform die in de haak van een hijswerktuig hangt te werken. Onder oud recht was dit al zo: het was toegestaan indien jaarlijks hooguit enkele keren vanuit een werkbak op die wijze werd gewerkt, terwijl dit per keer niet langer dan vier uur duurde. Onder het nieuwe recht zijn de tijd beperkende...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar