Wijziging Arbowet: Werk stilleggen SARS-CoV-2

Wijziging Arbowet: Werk stilleggen SARS-CoV-2

Met ingang van 1 december 2020 is op grond van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 aan artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet, dat over het stilleggen van de werkzaamheden door de Inspectie SZW gaat, een zevende lid toegevoegd. Hierdoor kan de Inspectie SZW het werk stilleggen indien de werkgever in ernstige mate tekort schiet in het nemen van maatregelen die de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 kunnen beperken.