Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

Taaleis
Het niet naleven van de taaleis voor gecertificeerde beroepen (artikel 1.5ha van het Arbeidsomstandighedenbesluit) geldt als een overige overtreding (OO), met een boetenormbedrag van € 1500,- voor werkgevers en € 150,- voor werknemers. In het geval van tijdelijke en incidentele arbeid in zo’n gecertificeerd beroep wordt de overtreding als een directe boete opgelegd. De boete moet immers opgelegd kunnen worden zo lang een buitenlandse werknemer een tijdelijke klus in Nederland uitvoert.

Elektrische installaties en hoogspanningsinstallaties
Op elektrotechnische werkzaamheden aan elektrische installaties, al dan niet onder hoogspanning, zonder dat voldoende beveiliging (artikel 3.5, lid 1 en 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit) staat een overige overtreding (OO) met een boetenormbedrag € 3000,-. Ook werknemers kunnen beboet worden (boetenormbedrag € 150,-). Overtreding van lid 3, 4 en 7 van dit artikel 3.5, wordt gezien als een OO, maar in specifieke omstandigheden kan dit als een zware overtreding gelden. Het boetenormbedrag is € 4.500,- en de werknemersboete is € 150,-.

Werkzaamheden in gevarenzone met explosiegevaar
Voor het verrichten van werkzaamheden in...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar