Wijziging certificatie-eisen kraanmachinisten

Op het terrein van de kraanmachinisten was gebleken dat het nieuwe certificatieschema voor 'grote funderingsmachine' per abuis niet meer afdoende was om ook een kleine funderingsmachine te besturen. Dat is nu hersteld. Ook zijn de criteria voor het onderscheid tussen grote en kleine funderingsmachines verduidelijkt. Een machine die minder dan dertig ton weegt, maar een hoogte heeft van tien meter of meer is een grote funderingsmachine. Een machine die minder dan dertig ton weegt, maar funderingselementen verwerkt die langer dan tien meter zijn, wordt eveneens aangemerkt als een grote funderingsmachine.