Wijzigingen in SZW-lijsten kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting gevaarlijke stoffen

Kankerverwekkende stoffen

1.Wijzigingen in de lijst van kankerverwekkende stoffen en -processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Er zijn geen nieuwe stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de vorige editie van deze lijst op 4 januari 2016.

2. Wijzigingen in de lijst met mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Er zijn geen nieuwe stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de vorige editie van deze lijst op 4 januari 2016.

3. Wijzigingen in niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting gevaarlijke stoffen, waarop de aanvullende registratieplicht van toepassing is als bedoeld in artikel 4.2a, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Naam

CAS-nummer

Vruchtbaarheid

Ontwikkeling

Borstvoeding

• ammoniumchromaat

7788-98-8

1B

1B

x

• ammoniumdichromaat

7789-09-5

1B

1B

x

• calciumchromaat

13765-19-0

1B

1B

x

• chroomtrioxide

1333...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar