Zeevarenden en werknemers gelijk beschermd

Niet alle zeevarenden genoten dezelfde bescherming als werknemers die onder het Arbeidsomstandighedenbesluit vallen. De rechten van zeevarenden, de arbeidsbemiddeling en de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart werd voorheen geregeld door het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (MAV). Met ingang van 20 augustus is het MAV overgenomen in de Nederlandse wetgeving. Door de implementatie van dit verdrag zijn nu tal van zaken voor zeevarenden geregeld. Dit betreft onderwerpen als ziekteverzuim, geneeskundige behandeling, loon, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, etcetera.

Definities
Alle inhoudelijke arbobepalingen in het MAV bleken al voor te komen in het Arbobesluit. Het enige dat aangepast moest worden, is dat niet alle zeevarenden formeel als werknemer kunnen worden aangemerkt. Om toch alle zeevarenden onder de bescherming van het Arbobesluit te brengen zijn in het besluit definities toegevoegd voor de zeevarende en de scheepsbeheerder. Binnen het Arbobesluit geldt de zeevarende voortaan als werknemer en de scheepsbeheerder als werkgever. De definities zijn opgenomen in artikel 1.2 Arbobesluit en de verplichtingen zijn geregeld via artikel 9.1a en 9.3a van het...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar