Zzp´er ook onder Arbowet

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kiezen voor het ondernemerschap en voor de verantwoordelijkheid en de inschatting van de risico’s die bij het werken kunnen worden gelopen. De overheid wil de keuzevrijheid van de zzp’er zo min mogelijk beperken. Wel dienen zzp’ers beschermd te worden tegen ernstige risico’s en dient gevaar voor derden te worden voorkomen. Daarom golden bepaalden regels in de Arbowet al voor zzp’ers. Maar niet alle regels. Hierdoor konden zij goedkoper werken. Deze negatieve concurrentie was slecht voor de veiligheid en de gezondheid van beide partijen.

Verwarring 

Het verschil in regelgeving voor zzp’ers en werknemers kon vooral daar problematisch zijn, waar zzp’ers en werknemers op één arbeidsplaats werkten. Er vond een negatieve uitstraling plaats van de beperktere arbeidsbescherming van de zzp’er op de nalevingbereidheid van de werknemer. Ook voor de handhaving leverde het problemen op. Er moest telkens worden vastgesteld of iemand wel of niet een ‘echte’ zzp’er was (wel of niet onder werkend ‘onder gezag’ van een werkgever, waarop de volledige Arbowet van toepassing is) en dus welke regelgeving van toepassing was. Het Arbeidsomstandighedenbesluit...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar