Wijzigingen in SZW-lijsten kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting gevaarlijke stoffen

Premium
1.Wijzigingen in de lijst van kankerverwekkende stoffen en -processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit Er zijn geen nieuwe stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de vorige editie van deze lijst op 4 januari 2016. 2. Wijzigingen in de lijst met mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit Er zijn geen nieuwe stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de vorige editie van deze lijst op 4 januari 2016. 3. Wijzigingen in niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting gevaarlijke stoffen, waarop de aanvullende registratieplicht van toepassing is als bedoeld in artikel 4.2a, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit Naam CAS-nummer Vruchtbaarheid Ontwikkeling Borstvoeding • ammoniumchromaat 7788-98-8 1B 1B x • ammoniumdichromaat 7789-09-5 1B 1B x • calciumchromaat 13765-19-0 1B 1B x • chroomtrioxide 1333-82-0 1B 1B x • chroomzuur 7738-94-5 1B 1B x • dichroom tris(chromaat) 24613-89-6 1B 1B x • kaliumdichromaat 7778-50-9 1B 1B x • natriumdichromaat anhydride 10588-01-9 1B 1B x • natriumchromaat 7775-11-3 1B 1B...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar