Bijlage II Niet-volledige lijst van werken die voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bijzondere gevaren meebrengen bedoeld in art. 3, lid 2, tweede alinea (zoals vermeld in art. 2.28, lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit)

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 103,00

p/jaar