Paragraaf 2.1 Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet