Artikel 5.10:1 Toepasselijkheid van de paragraaf en definitie