Artikel 6:3 Vergezelrecht en recht op een onderhoud