Artikel 34 Weigering, schorsing, wijziging of intrekking aanwijzing