Afdeling 3B Aanvullende voorschriften ondergrondse winningsindustrieën