Afdeling 3C Aanvullende voorschriften winningsindustrieën met behulp van boringen